Vážení zákazníci, radi by sme vás informovali, že od 15. 7. do 1. 9. 2024 máme plánovanú letnú celofiremnú dovolenku. Objednávky zákazníkov budú vybavované od 26. 8. 2024 a expedované od 2. 9. 2024. Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. Tím NejenPneu.sk
Vlajka Slovenska Dodáváme aj na Slovensko! Platcom DPH dodáme tovar bez DPH.

Obchodné podmienky

Predávajúci:
NejenPneu.cz

Kamil Adamus
IČ: 61589004
IČ DPH: CZ7405304951
Sídlo: Dolní 461, 739 32 Řepiště, Česká republika

Telefón: +421 233 456 846
e-mail: nejenpneu@nejenpneu.cz

Prevádzková doba: pondelok – piatok 8:00 – 16:00 hod.

(dále jen „prodávající“)

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná  práva  a  povinnosti  smluvních  stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané  mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

Kupující:
Kupujícím se rozumí spotřebitel dle § 419 občanského zákoníku, který si v internetovém obchodě prodávajícího koupí na základě kupní smlouvy zboží od prodávajícího, případně i podnikatel (dále také „zákazník“).

1. Vstup do systému a objednávka zboží

Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.NejenPneu.cz

Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“), jejichž nedílnou součást tvoří způsob uzavření smlouvy, reklamační řád a způsob dopravy, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

Fotografie uvedené na stránkách obchodu odpovídají prodávanému zboží. Fotografie dezénu pneumatik se mohou lišit v závislosti na rozměru pneumatiky.

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu www.NejenPneu.cz je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

V případě, že objednané zboží není skladem, smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká po odsouhlasení obou stran o dostupnosti a ceny zboží u dodavatele. Prodávající neprodleně získá informace o dostupnosti a ceně, které předá kupujícímu pomocí e‑mailové zprávy na adresu uvedené v objednávce. Kupující se zavazuje reagovat do 24 hodin od doručení informace o dostupnosti a ceny.

2. Platební podmínky

Platby za objednané zboží jsou realizovány:

 • Platbou v hotovosti při osobním odběru v provozovně prodejce NejenPneu.cz
 • Formou dobírky při převzetí zboží doručeného na kontaktní adresu kupujícího v hotovosti
 • Proforma Fakturou – platba předem na účet

3. Ceny, závaznost, záruka

 • Ceny uvedené u nabízeného zboží v e‑shopu www.NejenPneu.cz jsou závazné a jsou uvedeny včetně DPH.
 • Cena zůstává v platnosti do vyprodání zásob, nebo do vystavení nového ceníku.
 • Kupující obdrží zboží za ceny platné v okamžiku objednání.
 • Zaslaná objednávka je závazná.

4. Doba dodání zboží

 • Zboží, které je skladem v e‑shopu je doručeno do 2 – 10 pracovních dnů.
 • Při dodací lhůtě delší než 3 dny bude kupující o termínu dodání informován prostřednictím jeho e-mailové adresy nebo telefonicky.
 • U neobvyklých rozměrů a dezénů pneumatik, pneumatik vyprodaných v důsledku neočekávaného zájmu, je doba dodání ovlivněna stavem skladových zásob našich dodavatelů, popř. výrobním programem výrobců. Dodavatel si vyhrazuje možnost kdykoliv prodloužit termín dodání, nebo kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, z důvodu neočekávaných okolností, z naší strany neovlivnitelných. V takovém případě bude kupující ihned informován, popř. mu bude nabídnuta jiná alternativa.

5. Způsob a ceny přepravy

 • Doprava zboží k zákazníkovi je realizována spediční společností GEIS, GLS.
 • Na adrese doručení je nutné v den pro doručení zajistit převzetí zboží v době od 8:00 – 18:00 hod. Řidič zásilkové služby Vás bude kontaktovat telefonicky minimálně hodinu před doručením.
 • O dnu doručení je kupující informován e‑mailem nebo telefonicky. V případě, že nebude zboží doručeno, bude zásilka vrácena odesílateli. V takovém případě jsme zákazníkovi nuceni naúčtovat náklady na dopravu.
 • Osobní převzetí zboží je možné v provozovně prodejce v pracovní dny od 8:00 – 16:00 hod. po vyzvání prodejcem na adrese:
  • NejenPneu.cz, Dolní 461, Řepiště 739 32
 • Poštovné hradí zákazník
 • Platba předem není zpoplatněna a je možná na účet vedený v Kč i EUR
 • Cena poštovného pro osobní pneu do 30kg na 1 balík je uvedena v tabulce níže.
 • V případě dodávky pneumatik, u kterých hmotnost 1ks je 40 kg a více (NÁKLADNÍ PNEU), je cena za přepravu individuální dle ceníku zásilkové služby GEIS. Česká republika od cca 400,- Kč s DPH – dle místa dodání. Slovensko od cca 1 000,- Kč s DPH – dle místa dodání. Výše této ceny bude upřesněna po objednání zboží.
 • Prodávající neodpovídá za zpoždění zásilky vzniklé na straně přepravní společnosti.
Slovensko
Do 17" 1–2 pneu = 1 štandardný balík € 8,28
3–4 pneu = 2 štandardné balíky € 16,57
18" a viac 1 pneu = 1 veľký balík € 6,26
2 pneu = 2 veľké balíky € 12,53
Dobierka za celú zásielku € 1,66
Poplatok za osobný odber zadarmo
*maximálna hmotnosť balíka 30 kg
Česká republika
Do 17" 1–2 pneu = 1 štandardný balík 165 Kč
3–4 pneu = 2 štandardné balíky 330 Kč
18" a viac 1 pneu = 1 veľký balík 155 Kč
2 pneu = 2 veľké balíky 310 Kč
Dobierka za celú zásielku 40 Kč
Poplatok za osobný odber zadarmo
*maximálna hmotnosť balíka 30 kg

6. Odstoupení od kupní smlouvy

 • V souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 a násl. občanského zákoníku byla‑li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodů a bez jakékoliv sankce do 14-ti dnů od převzetí plnění za předpokladu, že zboží nebylo použito, nebylo na přání kupujícího prodávajícím upraveno a nebylo poškozeno. Náklady na vrácení zboží zpět k prodávajícímu nese plně spotřebitel.
 • Odstoupení musí být učiněno písemnou formou a za splnění této podmínky se považuje i zaslání e‑mailu na adresu prodávajícího.
 • Po obdržení vráceného zboží bude prodávajícím vystaven dobropis a zaslán na e‑mail kupujícího a to pouze za předpokladu, že částka za zboží byla připsána ve prospěch bankovního účtu prodávajícího.
 • Kupující je povinen v co nejkratším termínu (14 dnů) dobropis potvrdit podpisem, popř. razítkem a napsat na něj číslo bankovního účtu, na který mu mají být vráceny peněžní prostředky.
 • Takto potvrzený dobropis kupující zašle zpět a to e‑mailovou formou, popřípadě poštou. Peněžní prostředky jsou prodávajícím standardně odeslány do 14 dnů od data obdržení potvrzeného dobropisu.
 • Dle zákona má prodávající nárok na úhradu nezbytných nákladů na uvedení vráceného zboží do původního stavu, které mohou být započteny oproti částce, kterou je prodávající povinen kupujícímu vrátit.
 • Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy je možné stáhnout zde. Vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Aby bylo možné od smlouvy odstoupit, přidejte prosím k formuláři kopii daňového dokladu.

Další ustanovení:

 • VOP se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Právo na odstoupení nevzniká, neboť zákon tuto možnost neuvádí.
 • V případě odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího může dodavatel účtovat náklady spojené s vyskladněním a přepravou směrem ke kupujícímu a zpět.
 • Prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit, stane‑li se plnění smlouvy nemožné. K těmto případům může dojít zejména z důvodu vyprodání zboží, které je předmětem smlouvy.
 • Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 • Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce a slovenském jazyce.
 • Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

7. Subjekt mimosoudního řešení sporů

Ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů informujeme spotřebitele, že subjektem mimosoudního řešení sporů věcně příslušným pro námi nabízené, prodávané, poskytované nebo zprostředkované výrobky nebo služby je Česká obchodní inspekce, internetová adresa: www.coi.cz.

8. Místo zpětného odběru

NejenPneu.cz

Dolní 461
739 32 Řepiště

9. Závěrečná ustanovení

Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto VOP neplatné nebo neúčinné, platí namísto neplatného nebo neúčinného ustanovení takové ustanovení, jehož smysl se neplatnému nebo neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost nebo účinnost ostatních ustanovení.

Prodávající je oprávněn prodej zboží v internetovém obchodě prodávajícího kdykoli ukončit; takovým ukončením nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran z uzavřených kupních smluv.


Reklamačný poriadok

V případě, že reklamujete pneu a zasíláte nám ji spediční službou, vytiskněte a řádně vyplňte reklamační protokol a přiložte jej k reklamované pneumatice. Bez vyplněného protokolu nebude reklamace přijata a pneu Vám bude zaslána na Vaše náklady zpět. Záruka nebude poskytnuta zákazníkovi v případě, že se neprokáže platným dokladem o zakoupení zboží a služeb, potřebným k poskytnutí záruky.

Reklamační formulář je ke stažení zde.

 1. Záruční lhůty
  1. NejenPneu.cz poskytuje na dodané pneumatiky záruku v délce 5 let od data prodeje. Na ostatní zboží je 24 měsíců, na služby je poskytována záruka 6 měsíců.
 2. Záruka
  1. Záruka poskytovaná po dobu záruční lhůty se vztahuje na veškeré materiálové a výrobní vady, které se u dodaného zboží a služeb vyskytnou v rámci záruční doby.
  2. Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží zákazníkem, eventuálně dnem uvedeným v záručním listě.
  3. Záruka se nevztahuje na závady provozního charakteru, které u dodaného zboží nebo služeb vzniknou jejich používáním jiným způsobem, než je stanoveno obecnými předpisy, které způsob používání zboží upravují.
  4. Záruka se nevztahuje na ojetí pneu, či jejího poškození cizím předmětem.
  5. Ze záruky je taktéž vyjmuto zboží, které bylo používáno k jinému účelu, nebo jiným způsobem než je určeno.
  6. Záruka nebude poskytnuta zákazníkovi v případě, že se neprokáže platným dokladem o zakoupení zboží a služeb, potřebným k poskytnutí záruky.
 3. Reklamace (obecné podmínky)
  • Zákazník je povinen si při přejímce zboží důkladně prohlédnout a bez zbytečného odkladu prodávajícího informovat o případných zjištěných vadách a to buď prostřednictvím e‑mailu na adresu prodávajícího, poštou, popř. osobně na odběrném místě NejenPneu.cz po předchozí domluvě.
  • Reklamace zboží prodávající vyřizuje bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dní ode dne následujícího po uplatnění reklamace kupujícím. Zákazník je povinen poskytnout potřebnou součinnost při vyřizování reklamace.
   1. V případě, že se na zboží či službách projeví nedostatky, či vady doporučujeme uplatnit reklamaci bezprodleně.
   2. V případě oprávněné reklamace je e‑shop NejenPneu.cz povinen poskytnout zákazníkovi náhradu.
   3. Při použití spediční společnosti nebo veřejného přepravce se reklamace zboží poškozeného při přepravě řídí reklamačním řádem přepravce. Takto způsobené vady nelze reklamovat u prodávajícího
 4. Náhrady
  1. V případě, že se jedná o vadu odstranitelnou, má zákazník nárok na bezplatné odstranění vady.
  2. V případě, že se jedná o vadu neodstranitelnou, má zákazník nárok na výměnu zboží, či vrácení peněz.

Reklamační řád e‑shopu NejenPneu.cz se řídí platným českým právním řádem.

Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookies. Súhlasím ďalšie informácie